Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI KUPNJE

Informacije o obrtu: Judita’s World obrt za trgovinu
Vl. Irina Krajačić
OIB: 66696240640
MB 97927287
Žumberačka ulica 3 10437 Bestovje Obrt upisan u Obrtni registar u Samoboru, URBROJ: 238-02-04/5-18-2
info@juditasworld.com

Opći uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata robe.

Kupac je svaki posjetitelj koji putem webshopa www.juditasworld.com, e-maila (info@juditasworld.com), Facebook stranice ( https://www.facebook.com/juditasworld/) ili Instagram profila (juditas_world) odabere barem jedan proizvod, naruči i plati te sa time sklopi Ugovor sklopljen na daljinu. Uvjeti poslovanja Judita’s World sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; 110/015), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP. Narudžbom proizvoda kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. Judita’s World omogućuje kupnju proizvoda putem upita o dostupnosti određenog artikla. Proizvodi su opisani i predstavljeni na detaljan način, boja proizvoda može varirati uslijed rasvjete i postavka monitora. Cijene su izražene u kunama. Zaključno s kupnjom, vrijedi cijena na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe. Judita’s World zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, te pokretanje sniženja cijena i posebne akcije. Za narudžbe zaprimljene od kupaca koji žive izvan EU, mogući su dodatni troškovi carine i poreza, koju u tom slučaju snosi kupac. Judita’s World zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Judita’s World zadržava pravo odgode dostave narudžbe, ukoliko postoji problem sa naplatom narudžbe ili je kupac dao nepotpune podatke o dostavi. Ako naručen proizvod nije dostupan (privremeno ili je rasprodan), kupac će biti obaviješten putem elektronske pošte ili društvene mreže. Ukoliko je proizvod rasprodan, narudžba će se otkazati i kupac će dobiti povrat sredstava.

KAKO NARUČITI

Proizvode možete naručiti: putem webshopa: www.juditasworld.com Facebook profila: https://www.facebook.com/juditasworld/ Instagram profila: juditas_world e-maila: info@juditasworld.com

NAČIN PLAĆANJA

!! MOLIMO DA NE KORISTITE REVOLUT NAČIN PLAĆANJA ZBOG NJIHOVIH LIHVARSKIH NAKNADA. !!

PLAĆANJE PUTEM UPLATNICE ILI INTERNET BANKARSTVOM NA RAČUN

Nakon definiranja narudžbe, na temelju izdane ponude, plaćanje se izvršava putem Internet bankarstva ili opće uplatnice. Narudžba se procesuira kada je uplata vidljiva na našem računu. Nakon vidljive uplate, Vašu narudžbu pakiramo i šaljemo. Također, Vaš račun šaljemo zajedno sa narudžbom u paketu ili putem e-maila.

PLAĆANJE POUZEĆEM

Naše proizvode također je moguće platiti pouzećem. Pri preuzimanju paketa, iznos plaćate kuriru GLS-a, ili djelatniku Hrvatske Pošte, ukoliko je paket poslan HP-om.

PLAĆANJE PUTEM PAYWAY SUČELJA
Jednokratno plaćanje putem kartičnog plaćanja moguće je ostvariti putem bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kupac putem PayWay sučelja upisuje svoje podatke o kartici kako bi se moglo izvršiti plaćanje za naručene proizvode. Nakon što se uplata evidentira na računu Prodavatelja, kupljeni se proizvodi isporučuju sukladno uvjetima dostave.
Kartično plaćanje omogućuje plaćanje sljedećim načinima i karticama:
Jednokratno plaćanje: PBZ – Maestro, Visa, Mastercard, Erste – Mastercard, Visa, Maestro, Diners.

Na rate: PBZ Visa kreditna kartica – do 6 rata.

Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od Prodavatelja u trajanju od jednog do tri radna dana. Postupak naplate može onemogućiti pogreška prilikom upisivanja podataka, stoga Kupac mora pažljivo i točno popuniti tražena polja. Ako je prilikom plaćanja prekoračen kreditni limit ili je kartici istekao rok valjanosti, naplata će također biti onemogućena. U navedenim slučajevima Kupac može riješiti problem tako da se obrati svojoj banci koja je izdala karticu.

 

 

Izjava o sigurnosti
Plaćanje i kupovina na našim internet stranicama je potpuno sigurna. Za plaćanje kreditnim karticama koristimo T-Com Pay Way Gateway servis za internet naplatu.
Pri plaćanju na Internet trgovini Prodavatelja Kupac koristi HT Pay Way. HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T- Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

3dsecure upute za sigurnu internetsku trgovinu
http://www.erstecardclub.hr/Press/Vijesti/Vijest/22-tra-2013/3D-SecureCode-usluga-za-sigurnu-internetsku-kupnju.html?bmlcNDU%3d

DOSTAVA

Judita’s World svoje proizvode u Hrvatskoj dostavlja putem GLS-a. Iznimno za određene otoke, koristi se Hrvatska Pošta.

Odmah dostupni proizvodi šalju se nakon primljene uplate kupca, u toku radnog vremena (9-17h). Ukoliko je narudžba primljena nakon 17 sati, paket će ići na dostavu sljedeći radni dan. Personalizirani proizvodi šalju se u roku 2-5 radna dana, koliko je potrebno za izradu. Pakete šaljemo putem GLS-a. Rok dostave je obično 3-9 radnih dana (ponedjeljak – petak). Ukoliko svoj paket niste primili na vrijeme, molimo Vas da nam se obratite kako bismo provjerili status paketa. Za vrijeme trajanja popusta moguće je produljenje dostave proizvoda, o čemu će Vas Judita’s World svakako obavijestiti prije same narudžbe i uplate. Judita’s World nije odgovoran za kašnjenja u isporuci, uzrokovana vremenskim prilikama, međunarodnim carinskim zadržavanjima paketa, ili bilo kakvim drugim okolnostima na koje mi nemamo utjecaja. Naručenu robu dostavljamo na području Republike Hrvatske. Pakete šaljemo svakog radnog dana sa sjedišta obrta: Žumberačka ulica 3, 10437 Bestovje. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe pogledati njezin sadržaj. U slučaju oštećene pošiljke, kupac šalje može zatražiti povrat sredstava ili zamjenu robe putem elektronske adrese: info@juditasworld.com.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem e-maila (info@juditasworld.com). Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac osim ako je razlog povrata odgovornost Prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na adresu obrta (Žumberačka ulica 3, 10437 Bestovje).

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 • Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja. Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti: – elektroničkim putem na e-mail info@juditasworld.com s naznakom “Reklamacija” – pisanim putem na adresu Žumberačka ulica 3, 10437 Bestovje, s naznakom “Reklamacija” Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će mu roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ova pravila određuju i reguliraju kako prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.juditasworld.com, Instagram profil juditas_world ili Facebook profil Judita’s World. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

U tom kontekstu prikupljaju se sljedeće informacije:

 • IP adresa
 • ime i prezime
 • adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu
 • telefonski broj
 • e-mail adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s internet trgovinom
 • kolačići

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu info@juditasworld.com . U slučaju da Kupac ne želi da Prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@juditasworld.com.

KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE I ŠTO SU KOLAČIĆI?

Kolačić je mala datoteka koja traži dozvolu za pisanje na tvrdi disk vašeg računala. Nakon što se složite, datoteka se dodaje i kolačić vam pomaže analizirati web-promet ili vas obavještava kada posjetite određenu internetsku stranicu. Kolačići dopuštaju aplikacijama da reagiraju prema vašim individualnim zahtjevima. Aplikacija može prilagoditi vaše aktivnosti prema vašim potrebama i željama prikupljanjem i pohranjivanjem podataka o vašim željama. Web promet koristimo kako bismo identificirali koje su stranice korištene. To nam pomaže analizirati podatke o web prometu i pomaže nam poboljšati našu internetsku stranicu na način da je prilagodimo vašim individualnim potrebama. Te podatke koristimo samo u analitičke svrhe, a zatim ih uklonimo iz sustava. Sveobuhvatni kolačići nam pomažu da vam osiguramo najbolju internetsku stranicu, dopuštajući nam da pratimo koje stranice mislite da su zanimljive i koje nisu. U svakom slučaju, kolačić nam ne dopušta pristup vašem računalu i ostalim informacijama o vama, kao i o onima koje ste podijelili s nama. Možete odlučiti prihvaćate li kolačiće ili ne. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali uglavnom možete promijeniti svoje postavke preglednika da odbijete kolačiće ako to želite. To može dovesti do potpunog iskorištavanja svake stranice. Poveznica na drugu stranicu Naša internetska stranica može sadržavati poveznice na lokacije drugih internetskih stranica. Ako kliknete bilo koju od ovih poveznica kako biste napustili našu web-lokaciju, znamo da nemamo nikakvu kontrolu nad tom drugom stranicom i one ne podliježu našim pravilima o privatnosti. Njihova pravila o privatnosti odnose se na vaše osobne podatke, što se može razlikovati od naših pravila. Također nismo odgovorni ni za kakvu zaštitu privatnosti u vezi s bilo kojim podacima koje podijelite tijekom posjeta vanjskoj web-lokaciji i stoga također nisu dio ove izjave o zaštiti privatnosti. Pozivamo vas da pažljivo provjerite i pregledate njihovu izjavu o privatnosti. Budući da se odnose na internetske stranice naših pouzdanih poslovnih partnera, sigurni smo da je njihova zaštita osobnih podataka dovoljna. Ako imate bilo kakvih pitanja, morate slijediti informacije na njihovoj internetskoj stranici.

Vaš nadzor nad osobnim podacima

Možete se odlučiti za zabranu prikupljanje ili korištenje vaših osobnih podataka na sljedeći način:

 • Kad god sustav traži da unesete podatke u obrazac na web stranici, pogledajte okvir koji možete odabrati da onemogućuje prikupljanje podataka od bilo koga da prikuplja sve informacije u marketinške svrhe.
 • Ako ste prethodno pristali na korištenje vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, to možete promijeniti u bilo kojem trenutku slanjem pisma ili e-mailom na info@juditasworld.com
 • Nećemo prodavati, distribuirati ili posuđivati vaše osobne podatke trećim osobama bez vašeg pristanka ili ako tako zahtjeva zakon. Možemo koristiti vaše osobne podatke samo za promotivne svrhe za treće stranke, za koje smatramo da će vam biti zanimljive, ukoliko nas obavijestiti da bi vam to bilo zanimljivo
 • Ako smatrate da su sve informacije koje smo prikupili o vama netočne ili nepotpune, kontaktirajte nas ili putem e-maila što je prije moguće na gore navedenu adresu. Pokušat ćemo ispraviti netočne podatke u najkraćem mogućem roku.

Popis kolačića, koje skupljamo

Sljedeći popis predstavlja kolačiće koje prikupljamo i informacije pohranjene u njemu. Ovi kolačići se koriste za prikupljanje podataka o različitim načinima korištenja internetske stranice, a koje koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva. Kolačići pohranjuju informacije o broju posjetitelja koji posjete svaku stranicu, odakle dolaze i web-mjesta koja su posjetili. Provjerite Googleovu izjavu o sigurnosti privatnosti OVDJE.

 • CART su asocijacije s vašom online košaricom za kupnju.
 • CATEGORY_INFO pohranjuje informacije o kategorijama stranice koje vam omogućuju brže prikazivanje stranica.
 • USPOREDBA su proizvodi koje imate na popisu proizvoda za usporedbu.
 • VALUTA je odabrana valuta.
 • KUPCI je šifrirana verzija vašeg korisničkog ID-a koja se koristi u trgovini.
 • CUSTOMER_AUTH je indikator koji pruža informacije o trenutačnoj prijavi na stranici.
 • CUSTOMER_INFO je šifrirana verzija korisničke grupe kojoj pripadate.
 • CUSTOMER_SEGMENT_IDS je korisnički ID klijenta.
 • EXTERNAL_NO_CACHE je zastava koja pokazuje da li je predmemoriranje isključeno ili ne.
 • FRONTEND je Session ID na poslužitelju.
 • GUEST-VIEW omogućuje gostima uređivanje svoje narudžbe.
 • LAST_CATEGORY je posljednja kategorija koju ste posjetili.
 • LAST_PRODUCT je posljednji pregledani proizvod.
 • NEWMESSAGE označava je li primljena nova poruka.
 • NO_CACHE označava je li dopuštena predmemorija.
 • PERSISTENT_SHOPPING_CART Povežite se na informacije o košarici za kupnju i povijesti pregledavanja ako ste ih zatražili s web mjesta.
 • POLL je anketa na koju ste nedavno odgovorili.
 • POLLN su informacije o anketi u kojoj ste nedavno glasali.
 • RECENTLYCOMPARED proizvodi, koje ste nedavno uspoređivali STF su informacije o proizvodima koje ste poslali e-poštom svojim prijateljima.
 • STORE je prikaz trgovine i jezik koji ste odabrali.
 • USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE je izjava da korisnik dopušta upotrebu kolačića.
 • VIEWED_PRODUCT_IDS su proizvodi koje ste nedavno pogledali.
 • WISHLIST je kriptiran popis proizvoda dodan je vašoj želji.
 • WISHLIST_CNT je broj stavki na popisu želja. Sve promjene naših pravila o privatnosti bit će objavljene na ovoj internetskoj stranici.

Korištenjem internetskih stranica pojedinac potvrđuje da prihvaća i da se slaže s cjelokupnim sadržajem ovih pravila o privatnosti. Hvala Vam na povjerenju!